Hủy

Dai chung Tin tức

  • 04/03/2021 - 14:21

    Đại dịch sẽ kết thúc sớm?

    Tỉ lệ nhiễm COVID-19 đang giảm trên toàn thế giới. Có phải virus đang mất dần sức mạnh hay các biện pháp sức khỏe cuối cùng cũng có tác dụng?
  • 24/02/2021 - 08:30

    Vaccine COVID-19: Ánh sáng cuối đường hầm

    Trong chương trình tiêm chủng lớn nhất lịch sử loài người, cuộc đua để giành quyền tiếp cận những liều vaccine đầu tiên giữa các nước mới chỉ đang bắt đầu.