Hủy

Đại gia bất động sản Tin tức

  • 14/05/2013 - 14:30

    Sóng ngầm săn tài sản rẻ tại Việt Nam

    Dự án có đất sạch nhưng đói vốn, cao ốc thuộc sở hữu các doanh nghiệp có nhu cầu tái cấu trúc danh mục đầu tư trở thành "xác chết" được khối ngoại săn đón.