Hủy

Đại gia Nhật Bản Tin tức

  • 28/04/2014 - 19:07

    Xuất khẩu châu Á đang suy giảm

    Xuất khẩu sang phương Tây - động lực phát triển của châu Á trong nhiều năm qua - đang suy yếu, đe dọa đến sự phát triển kinh tế khu vực.