Hủy

Dải Ngân hà Tin tức

BIDV: Hậu đại án

BIDV: Hậu đại án

Nhiều khó khăn dồn dập đổ về BIDV vào thời điểm cựu lãnh đạo của ngân hàng này bị kỷ luật vì vi phạm nhiều sai phạm nghiêm trọng.

XOR, XOR Việt Nam