Hủy
Bất động sản

Năm 2015, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 1.400 ha đất

Thứ Năm | 04/12/2014 08:05

Theo UBND TP Hà Nội, năm 2015, TP dự kiến thu hồi 1.375 ha đất để triển khai thực hiện 565 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
 

Theo UBND thành phố Hà Nội, danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất năm 2015 phải nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện đã được thành phổ phê duyệt và có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt.

Cụ thể, đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải nằm trong kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố trong 3 năm (2013 - 2015) tại Quyết định số 5726/2012/QĐ-UBND hoặc trong kế hoạch đầu tư từ ngân sách cấp huyện trong 3 năm (2013-2015); đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31-10-2014 và có khả năng bố trí vốn thực hiện năm 2015; các dự án phục vụ dân sinh bức xúc tại địa phương và của thành phố.

Năm 2015, trên địa bàn thành phố cũng dự kiến có 300 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ với tổng diện tích 575 ha; trong đó, đất trồng lúa 296 dự án (diện tích 571 ha), đất rừng phòng hộ 4 dự án (diện tích 4 ha).

Theo UBND thành phố Hà Nội, nếu được HĐND thành phố thông qua và trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án phát triền kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 mà chưa có trong các danh mục được HĐND Thành phố phê duyệt thì UBND thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố thống nhất để tổ chức thực hiện theo quy định.

Từ năm 2011 đến nay, UBND thành phố đã quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ 1.012 dự án, với diện tích là 3.457 ha (bình quân 864,25ha/năm), đạt 23% kế hoạch. Thành phố đã được chuyển mục đích sử dụng 9.430 ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang xây dựng công trình. Cũng trong 4 năm gần đây, thành phố đã thực hiện chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang xây dựng công trình là 2.719 ha (bình quân 679,75ha/năm), đạt 29% kế hoạch.

Nguồn Báo Hải quan


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới