Hủy

Đại suy thoái Tin tức

  • 16/11/2012 - 07:27

    Điểm tin trước giao dịch ngày 16/11

    Chứng khoán toàn cầu giảm. Giá vàng, dầu cùng đi xuống. Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình mức khởi điểm chịu thuế TNCN 9 triệu đồng/tháng.