Hủy

Dan lang Tin tức

  • 07/07/2014 - 18:45

    Giá cao su giảm trên 4%

    Giá cao su giao tháng 12 trên sàn Tocom tại Tokyo giảm 8,7 yên, tương đương 4,1% xuống 203,2 yên/kg.