Hủy

Đảng anh em Tin tức

  • 24/06/2012 - 23:21

    Ông Mohamed Morsi làm Tổng thống Ai Cập

    Thành viên đảng Anh em Hồi giáo, Mohamed Morsi hôm nay 24/6 chính thức trở thành Tổng thống Ai Cập đầu tiên kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ.