Hủy

Danh mục tự doanh Tin tức

VCBS lãi quý III gấp 4 lần cùng kỳ

VCBS lãi quý III gấp 4 lần cùng kỳ

Giải trình về sự tăng lợi nhuận trong quý III/2014, công ty cho biết do đã bán một phần danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt.

  • 24/08/2014 - 14:38

    Lập tổ công tác rà soát giấy phép con

    Bộ KH & ĐT vừa quyết định thành lập tổ công tác nhằm rà soát lại danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vừa được các Bộ, ngành cập nhật.
  • 22/08/2014 - 10:59

    Room: còn lâu mới nới rộng

    Nới room, nhìn từ nền tảng pháp lý hiện hành và khả năng nới “từ bên kia biên giới” đều cho thấy, cần một thời gian đủ dài mới thành hiện thực.