Hủy
Kinh Doanh

ĐHCĐ Chứng khoán Dầu khí: Năm 2014 giảm mạnh hoạt động tự doanh

Thứ Bảy | 26/04/2014 09:57

Năm 2014, PSI đặt kế hoạch tổng doanh thu là 80 tỷ trong đó doanh thu môi giới là 10,8 tỷ, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn là 7,1 tỷ.
 

Ngày 26/04/2014, CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã CK: PSI) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên2014

8h45, đại hội bắt đầu.

Tại đại hội, ông Đặng Minh Quang - phó Tổng giám đốc công ty báo cáo về KQKD năm 2013 và kếhoạch năm 2014.

Năm 2014, giảm tổng giá trị danh mục đầu tư, thoái vốn danh mục tồn đọng

Năm 2013, PSI đạt 150,6 tỷ doanh thu - tăng 20% so với năm 2012 và vượt 33% so với kế hoạch.Trong đó, doanh thu môi giới đạt 10,7 tỷ - giảm 7% so với năm 2012 và bằng 82% kế hoạch do thanhkhoản thị trường chứng khoán năm 2013 khá trầm lắng. Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là đầu tư chứngkhoán, góp vốn với doanh thu là 67,7 tỷ - tăng 15% so với 2012 và bằng 218% kế hoạch.

Nhờ chú trọng mảng tư vấn M&A, tập trung khai thác tốt thị trường trong ngành và hợp tác tốtvới đối tác chiến lược SMBC Nikko nên doanh thu từ mảng tư vấn năm 2013 đạt 28,7 tỷ - tăng 85% sovới năm 2012 và vượt 28% kế hoạch.

Năm 2013, PSI đã có lãi 2,6 tỷ trước thuế - tăng mạnh so với năm trước. Công ty trình ĐHCĐ kếhoạch không chia cổ tức năm 2013.

Năm 2014, PSI đặt kế hoạch thấp. Tổng doanh thu là 80 tỷ - bằng 53% năm 2013 trong đó doanh thumôi giới là 10,8 tỷ, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn là 7,1 tỷ - bằng 10% năm 2013, doanh thutư vấn tăng nhẹ lên 29 tỷ.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở dự đoán thị trường chứng khoán trong năm 2014 sẽ tăngtrưởng nhưng không đột biến so với năm 2013. Trong khi đó, lãi suất dịch vụ tài chính năm 2014 dựkiến ổn định ở mức thấp hơn nhiều so với lãi suất trung bình năm 2013.

Công ty dự kiến sẽ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trongđó có nhiều sản phẩm kết nối nguồn trực tiếp từ Ngân hàng đến với khách hàng. Vì vậy, doanh thu dựkiến giảm nhưng thực tế là do bản chất doanh thu chuyển từ lãi sang phí thu từ khách hàng.

Lý giải về kế hoạch doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn chỉ bằng 10% năm 2013, PSI cho biết chủtrương năm nay, công ty tập trung cơ cấu lại các khoản đầu tư, tận dụng cơ hội thị trường để tiếptục giảm tổng giá trị danh mục đầu tư, thoái vốn danh mục tồn đọng, tìm kiếm cơ hội để đầutư dài hạn. Doanh thu sẽ không nhiều nhưng công ty sẽ cải thiện được chất lượng danh mụcvà giảm chi phí vốn do thu hồi được vốn đọng.

Công ty cũng lên kế hoạch cắt giảm chi phí hơn một nửa còn 75 tỷ do có kế hoạch giảm quy mô vốnhoạt động. Theo đó, lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 5 tỷ - tăng 92% so với năm 2013.

Nguồn NDH


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới