Hủy
Kinh Doanh

VCBS lãi quý III gấp 4 lần cùng kỳ

Thứ Năm | 16/10/2014 14:30

Giải trình về sự tăng lợi nhuận trong quý III/2014, công ty cho biết do đã bán một phần danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt.
 

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2014 và 9 tháng đầu năm 2014.

Tổng doanh thu quý III/2014 đạt 106 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ khoản đầu tư, góp vốn chiếm phần lớn tổng doanh thu, đạt 65,77 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với quý III/2013. Doanh thu môi giới quý này cũng tăng trưởng đáng kể, đạt 27 tỷ đồng, tăng 3 lần.

Cùng với đó, chi phí hoạt động quý III tăng hơn 3 lần, đạt 27,45 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 78,25 tỷ đồng. Tỷ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 74%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 41 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 279 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng lần lượt 2 lần và 3 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.

Giải trình về sự tăng lợi nhuận trong quý III/2014, công ty cho biết do đã bán một phần danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt. Theo báo cáo tài chính, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn cuối kỳ so với đầu kỳ của VCBS đã giảm 203 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng tài sản của VCBS đạt 2.265 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản đạt 55%. Tài sản ngắn hạn tăng 45% so với đầu năm và đạt gần 1.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.110 tỷ đồng, tăng 34%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 245 tỷ đồng trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới