Hủy

Đầu tư Châu Âu Tin tức

EU đầu tư 48 tỉ USD vào chip

EU đầu tư 48 tỉ USD vào chip

Liên minh Châu Âu đã công bố kế hoạch cắt bỏ sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip Châu Á bằng cách tự đầu tư xây dựng

  • 01/10/2020 - 16:54

    Nghệ thuật của Thỏa thuận Xanh

    Ủy ban Châu Âu đã tiết lộ kế hoạch đầu tư công và tư trị giá 1.000 tỉ euro để tài trợ cho Thỏa thuận Xanh Châu Âu vào ngày 14.1.