Hủy

Đầu tư Tin tức

Lực hút dự án tỉ USD

Lực hút dự án tỉ USD

Các dự án FDI tỉ USD tạo nhiều cơ hội để Việt Nam đưa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

  • 29/09/2023 - 08:00

    Khẩu vị mới của nhà đầu tư Nhật

    Người Nhật tích cực xây dựng các lợi thế mới cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế Việt Nam, thông qua đầu tư vào công nghệ tuyển dụng.
  • 25/09/2023 - 14:00

    Lực hút dự án tỉ USD

    Các dự án FDI tỉ USD tạo nhiều cơ hội để Việt Nam đưa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Người Tiên Phong