Hủy

Đầu tư tài chính Tin tức

  • 09/05/2018 - 07:30

    SAM vẫn dựa vào đầu tư tài chính

    SAM bắt buộc phải mở rộng ngành nghề. Đến nay, những tài sản của SAM trong bất động sản và đầu tư liên doanh liên kết đã tăng lên.