Hủy

Đầu tư tài chính Tin tức

  • 08/10/2021 - 16:51

    Thị trường đã chiết khấu đủ hấp dẫn?

    Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận chậm lại trong quý III/2021 do tác động từ giãn cách đã được chiết khấu phần lớn vào diễn biến giá trong 2 tháng gần đây.