Hủy

Dấu vết Tin tức

  • 06/08/2013 - 09:22

    Vì sao vàng đấu thầu luôn bán hết?

    Trong hơn 50 tấn bán ra, khoảng 40 tấn dùng để các ngân hàng tất toán trạng thái, chỉ 10 tấn còn lại là thực sự bán ra thị trường gần đây.
XOR, XOR Việt Nam