Hủy

Dây thông tin Tin tức

  • 05/12/2013 - 10:16

    Sẽ thúc đẩy các ngân hàng lên sàn

    Một loạt ngân hàng thương mại cổ phần sẽ phải xem xét kế hoạch niêm yết trên TTCK trong thời gian tới, theo sự đốc thúc của UBCK và NHNN.
  • 05/11/2012 - 20:02

    Không cấp phép sớm băng tần 4G

    Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không thúc đẩy việc cấp phép sớm cho 4G để đảm bảo hiệu quả đầu tư của các mạng di động và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Việt Nam.