Hủy

ĐBSCL Tin tức

  • 12/11/2015 - 07:10

    Khốc liệt ‘cuộc chiến’ mua mía

    “Cuộc chiến” tranh giành mua mía căng thẳng đến mức có doanh nghiệp phải năn nỉ doanh nghiệp khác đừng đến địa bàn của mình mua mía.