Hủy

Deloitte Tin tức

3 thách thức cho ngành ngân hàng 2024

3 thách thức cho ngành ngân hàng 2024

Các ngân hàng đang đối diện với nhiều thách thức cho mô hình kinh doanh của mình. Họ phải làm gì để vượt qua khó khăn và phát triển?