Hủy

Dgw Tin tức

  • 22/08/2018 - 15:13

    Digiworld bán kẹo dẻo PNKids

    Trong năm 2018, ngoài mảng công nghệ, Công ty Cổ phần Thế giới số (HoSE: DGW) cũng tập trung phát triển ngành hàng tiêu dùng.
  • 05/05/2017 - 08:00

    Vì sao Digiworld cũng bán thuốc?

    Tương tự như trong phân phối mặt hàng công nghệ, DGW sẽ tham gia phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo hướng cung cấp dịch vụ phát triển thị trường.