Hủy

Dịch vụ giao nhận Tin tức

  • 04/04/2014 - 06:21

    Tắc nghẽn eo biển Anh Pháp

    Giao thông qua lại eo biển Manche giữa Anh và Pháp sáng thứ năm bị tắc nghẽn vì đình công tự phát của nhân viên dịch vụ phà Calais, Pháp.