Hủy

Dịch vụ tiền điện tử Tin tức

  • 15/04/2014 - 21:41

    Ai sẽ dùng Facebook như một ngân hàng?

    Nếu được phê chuẩn và thành công, dịch vụ thanh toán tiền điện tử của Facebook hay Google sẽ là thách thức với ngân hàng bán lẻ truyền thống.
Người Tiên Phong