Hủy

Diễn đàn công nghệ Tin tức

VietNam Frontier Summit 2018

VietNam Frontier Summit 2018

Là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào 4 mảng của công nghệ tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và Thực tế tăng cường/Thực tế ảo.