Hủy

Điện Kremlin Tin tức

  • 05/06/2014 - 06:51

    Nga sẽ không quay lại G8

    Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục tham gia vào nhóm G20, bao gồm các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới.