Hủy

Điện lực Việt Nam Tin tức

  • 25/03/2019 - 07:30

    Ai chịu giá điện cao?

    Phải tính giá điện thế nào cho đúng khi phải cân bằng lợi ích người dân và phát triển ngành điện?
  • 09/09/2014 - 10:37

    Genco 3 tiên phong cổ phần hóa

    Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) sẽ là đơn vị đầu tiên cổ phần hóa trong số 3 Genco hiện có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).