Hủy

Dien phan Tin tức

  • 02/03/2021 - 17:26

    Cột mốc mới của PVPower NT2

    Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của PVPower NT2 đã đạt mốc sản lượng 45 tỉ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia.
  • 25/06/2020 - 09:34

    PCC1: Diều đang chờ gió

    Dồn lực phát triển các trang trại điện gió, PCC1 đang chuyển mình thành một công ty phát điện.