Hủy

Dieu Tin tức

Xuất khẩu hạt điều cao kỷ lục

Xuất khẩu hạt điều cao kỷ lục

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 10/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục mới 64,32 nghìn tấn, 10 tháng đạt gần 516,87 nghìn tấn, trị giá 2,95 tỉ USD.

  • 28/06/2023 - 11:59

    Lãi suất cho vay sẽ phải giảm thêm

    Để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Nhà nước đã có những phản ứng nhanh trước những diễn biến của nền kinh tế.