Hủy

Đỗ văn nhân Tin tức

Top 50 2017: Công ty Cổ phần Gemadept

Top 50 2017: Công ty Cổ phần Gemadept

Chiến lược để khác biệt và vượt trội của Gemadept là xây dựng hệ thống cảng từ Bắc vào Nam nhưng ưu tiên đầu tư các cảng ở Hải Phòng.

  • 07/05/2013 - 10:45

    Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

    Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.
XOR, XOR Việt Nam