Hủy

Doanh nghiệp dầu khí Tin tức

  • 12/11/2012 - 07:27

    EVN phát hành trái phiếu để trả nợ

    Theo thông báo của văn phòng Chính phủ, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ có hai đề án phát hành trái phiếu cần hoàn thiện sớm trong thời gian tới.