Hủy

Doanh nghiệp ma Tin tức

Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” ?

Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” ?

Có những đối tượng thành lập tới 2-3 DN có cùng địa chỉ để thực hiện hành vi buôn lậu, nhưng người đại diện pháp luật đều không có thật.

Người Tiên Phong