Hủy
Doanh Nghiệp

Đường Kon Tum lợi nhuận sau thuế quí I giảm 83% so với cùng kỳ 2012

Thứ Hai | 06/05/2013 14:54

Trong quý, chí phí quản lý tăng mạnh, sản lượng mật và giá bán đường bình quân giảm kéo lợi nhuận sau thuế KTS giảm so với quý I năm 2012.
 
Công ty cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS) thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013 và kết quả kinh doanh quý I/2013.

Về kết quả kinh doanh năm 2012, tổng doanh thu KTS đạt 313,71 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,75 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch được giao.

KTS đã trả đủ cổ tức năm 2012 là 60% với tổng giá trị là 23,4 tỷ đồng, trong đó 30% trả bằng tiền, 30% bằng cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận của năm 2011 chưa phân phối là 49,44 tỷ đồng.

Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013 như sau: Tổng doanh thu dự kiến 288,64 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8,2 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 dự kiến từ 15-20%.

Trước đó, KTS cũng công bố kết quả kinh doanh quý I/2013.

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu trong quý đều giảm mạnh, ngoại trừ chi phí quản lý tăng đột biến so với quý I/2012. Cụ thể, doanh thu thuần giảm gần 24%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 65,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 10,44 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm gần 67%, từ 546 triệu đồng trong quý I/2012 xuống còn 187 triệu đồng vào quý I năm nay. Chi phí quản lý trong quý tăng 327%, lên 1,88 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý I, KTS lãi ròng 2,76 tỷ đồng, giảm gần 29% so với cùng kỳ năm trước.

KTS giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm do, trong quý, sản lượng mật giảm 36,4%, giá bán đường bình quân giảm 14% so với quý I/2012, dẫn đến doanh thu từ mật và đường trong quý giảm.


Nguồn:HNX.Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn:HNX.Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật