Hủy
Doanh Nghiệp

GSP đạt 30,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2012

Thứ Sáu | 27/07/2012 15:38

GSP hoàn thành 58,7% kế hoạch doanh thu và 47,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
 
Công ty cổ phần Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế (mã GSP) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Theo đó, quý II/2012, GSP đạt 161,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 237% khiến lợi nhuận gộp giảm 30,7%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của GSP giảm do công ty không có lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Ngoài ra, lợi nhuận khác của GSP giảm. Công ty đạt 13,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý II/2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GSP đạt doanh thu 417 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm.

Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 30,7 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ là 22,7 tỷ đồng. GSP hoàn thành 58,7% kế hoạch doanh thu và 47,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 6 tháng qua, GSP đã đầu tư thêm 118 tỷ đồng vào mua công cụ nợ của đơn vị khác, hiện giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của GSP là 128 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của GSP còn lại cuối quý II là 43 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của GSP
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/hsx

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật