Hủy

Doanh nhân thành công Tin tức

  • 07/03/2013 - 06:13

    Ban kiểm soát ITC còn 2 thành viên

    Bà Nguyễn Thị Lang, thành viên ban kiểm soát công ty đã qua đời do bệnh nặng. Hiện ban kiểm soát công ty còn 2 thành viên.