Hủy

Đòn bẩy tài chính Tin tức

  • 07/06/2013 - 09:17

    VAMC với mối lo đòn bẩy tài chính

    VAMC sắp đi vào hoạt động. Tuy nhiên, theo cảnh báo của một số chuyên gia ngân hàng, VAMC có thể sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức "khủng".