Hủy

Đóng cửa nhà hàng Tin tức

  • 08/02/2014 - 10:02

    Mỹ bắt người trèo rào vào Nhà Trắng

    Nhà Trắng hôm qua phải tạm thời đóng cửa sau khi các nhân viên an ninh phát hiện một người đang trèo qua hàng rào để vào bên trong phủ tổng thống.