Hủy

Đồng đô la Tin tức

  • 15/05/2018 - 07:30

    Khi đồng USD mạnh hơn…

    Tất cả đều đang dõi theo chính sách nội địa, chính sách đối ngoại cũng như chính sách thương mại của Mỹ và xuyên suốt đó là diễn biến của đồng USD.