Hủy

Đồng đô la Tin tức

Đồng USD sẽ là

Đồng USD sẽ là "vua"?

Đồng USD ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

  • 15/05/2018 - 07:30

    Khi đồng USD mạnh hơn…

    Tất cả đều đang dõi theo chính sách nội địa, chính sách đối ngoại cũng như chính sách thương mại của Mỹ và xuyên suốt đó là diễn biến của đồng USD.