Hủy

Đồng ruộng Tin tức

Khi Internet về đồng ruộng

Khi Internet về đồng ruộng

Nhiều ứng dụng được phát triển để hướng tới mô hình nông nghiệp thông minh ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm thay đổi cách người nông dân sống với đồng ruộng.

  • 18/06/2013 - 21:58

    Giá lúa nhích lên nhờ mua tạm trữ

    Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang... giá lúa khô đã lên mức 5.000 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg so với trước thu mua tạm trữ.
  • 17/12/2012 - 16:58

    Giá lúa ĐBSCL tiếp tục giảm

    Đến giữa tháng 12/2012, giá lúa gạo một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long giảm 500 đồng/kg so với 10 ngày trước.