Hủy

Đồng tiền mới nổi Tin tức

Đồng tiền châu Á rơi rụng

Đồng tiền châu Á rơi rụng

Các nền kinh tế mới nổi châu Á đang lo ngại bóng ma khủng hoảng 1997 sẽ quay lại trước đà lao dốc của đồng nội tệ.