Hủy

DPM Tin tức

Giá ure có thể tăng mạnh từ tháng 11

Giá ure có thể tăng mạnh từ tháng 11

Thông thường, quý IV sẽ là mùa cao điểm tiêu thụ phân bón, do cả nước bước vào niên vụ Đông - Xuân, kỳ vọng giá ure tăng mạnh từ tháng 11.

XOR, XOR Việt Nam