Hủy

Dự trữ dầu Mỹ Tin tức

  • 04/03/2015 - 16:45

    Mỹ sắp hết chỗ chứa dầu

    Mỹ có nhiều dầu thô đến nỗi nước này đang hết chỗ chứa và giới chuyên gia dự đoán điều này sẽ khiến giá xăng dầu giảm trong những tháng sắp tới.