Hủy

Dự trữ dầu Mỹ Tin tức

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu ngày 9/12 giảm phiên thứ 4 liên tiếp, lập đáy mới, khi giới thương nhân tập trung vào nguồn cung sản phẩm hóa dầu đang tăng mạnh.

  • 04/03/2015 - 16:45

    Mỹ sắp hết chỗ chứa dầu

    Mỹ có nhiều dầu thô đến nỗi nước này đang hết chỗ chứa và giới chuyên gia dự đoán điều này sẽ khiến giá xăng dầu giảm trong những tháng sắp tới.