Hủy

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc Tin tức

Nhân dân tệ trước

Nhân dân tệ trước "lằn ranh đỏ"

Nhân dân tệ càng mất giá thì thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ càng giảm tác dụng, tăng khả năng chính quyền Trump sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt.