Hủy

Dừng chào bán Tin tức

  • 18/04/2014 - 16:33

    Dòng tiền đang chảy mạnh vào BĐS

    Giao dịch trên thị trường BĐS đang tăng mạnh so với năm 2013, thể hiện ở số lượng giao dịch của từng quý gần đây đều tăng rõ rệt.
XOR, XOR Việt Nam