Hủy

Dương Thành Trung Tin tức

  • 22/05/2014 - 09:51

    Người Việt kém trung thành với ngân hàng

    Việc không ngần ngại đóng tài khoản để chuyển sang nơi khác bất cứ lúc nào cho thấy lòng trung thành của người Việt với ngân hàng bán lẻ hiện rất thấp.
Người Tiên Phong