Hủy

Dương tự trọng Tin tức

  • 22/09/2013 - 23:01

    Hết đương đầu với ETF?

    Tuần qua, nhà đầu tư đã đi ngược với xu hướng của các ETF (quỹ đầu tư tài chính nước ngoài) với mong muốn tìm kiếm lợi nhuận.