Hủy

Ép giá Tin tức

  • 29/06/2014 - 09:50

    Tỷ giá vẫn còn sức ép

    Tỷ giá vẫn có sức ép lên tỷ giá do tín dụng ngoại tệ đang tăng nhanh và kỳ vọng tỷ giá sẽ được điều chỉnh thêm 1%.