Hủy

ERP Tin tức

  • 28/04/2014 - 14:15

    Nghịch lý của chính sách bảo hộ

    Kinh tế Việt Nam thời hậu gia nhập WTO đang rơi vào nghịch lý: ngành có khả năng cạnh tranh cao thì lại không nhận được bảo hộ một cách hiệu quả.