Hủy

Euro mất giá Tin tức

  • 02/10/2014 - 15:38

    Tiền đồng lên giá

    Trong vòng chưa đầy ba tháng, đặc biệt trong tháng 9-2014, tiền đồng đã lên giá chưa từng thấy so với tất cả các ngoại tệ mạnh trừ USD.