Hủy

EuroCham Tin tức

  • 19/09/2015 - 11:48

    EuroCham Challenge - Thử thách cùng EuroCham 2015

    EuroCham (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam) phối hợp với Pulse Active và Prudential Việt Nam đồng tổ chức sự kiện EUROCHAM CHALLEGE 2015–THỬ THÁCH CÙNG EUROCHAM 2015.
  • 11/11/2013 - 22:32

    EuroCham công bố Sách trắng 2014

    Theo EuroCham, giấy phép của các NH hiện nay chưa có quy định về sản phẩm phái sinh như một sản phẩm hoặc dịch vụ.