Hủy

Eurocham Tin tức

  • 19/09/2015 - 11:48

    EuroCham Challenge - Thử thách cùng EuroCham 2015

    EuroCham (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam) phối hợp với Pulse Active và Prudential Việt Nam đồng tổ chức sự kiện EUROCHAM CHALLEGE 2015–THỬ THÁCH CÙNG EUROCHAM 2015.