Hủy

Facebook Tin tức

Livestream bán hàng:  Facebook vs TikTok

Livestream bán hàng: Facebook vs TikTok

Khi hình thức bán hàng qua livstream trở nên phổ biến ở Việt Nam thì vấn đề tiếp theo là đầu tư livestream trên nền tảng nào để tối ưu chi phí.

Người Tiên Phong