Hủy

Fintech Tin tức

 • 26/05/2023 - 13:01

  Smart strategy of Hello Clever

  The two-year-old fintech platform Hello Clever, which uses central bank technology, is among the 50 fastest-growing fintech businesses in Australia.
 • 23/05/2023 - 07:00

  Chiến lược thông minh của Hello Clever

  Dùng chung hạ tầng của Ngân hàng Trung ương, nền tảng fintech 2 năm tuổi Hello Clever nằm trong Top50 công ty fintech có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Úc.
 • 28/10/2022 - 08:21

  Mùa đông fintech

  Nhiều công ty fintech đang gồng mình trước một mùa đông khắc nghiệt khi nhà đầu tư quay lưng.
 • 06/10/2022 - 07:30

  Thời của tài chính nhúng

  Với bước phát triển cao hơn so với công nghệ tài chính (fintech), tài chính nhúng (embedded finance) được xem là xu hướng tương lai của ngành tài chính.
 • 21/09/2022 - 09:20

  Rải tiền cho Fintech

  Số tiền huy động trong vòng Series B được VNLIFE để tận dụng hơn nữa các cơ hội thị trường rộng lớn trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số.