Hủy

Fintech Tin tức

  • 19/09/2019 - 14:01

    Fintech chờ Sandbox

    Cộng đồng fintech đang chờ một không gian pháp lý thử nghiệm để chấm dứt tình cảnh “vừa làm, vừa ngó”.
  • 29/08/2019 - 08:00

    Kẻ đường cho Fintech

    Cần một chính sách thích hợp để mở đường cho các doanh nghiệp fintech tăng trưởng mạnh mẽ.