Hủy

Formosa Hà Tĩnh Tin tức

  • 11/07/2016 - 11:50

    Formosa Hà Tĩnh mắc 53 vi phạm

    Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận các vi phạm và đang khắc phục hậu quả, Chính phủ đang tiếp tục kiểm tra và xử lý vụ việc.